با این حال، نکته قابل تامل در این بحبوحه این است که نخست وزیر صهیونیست ها به صراحت اقدام به تهدید جانِ دادستان دیوان بین المللی دادگستری کرده و تاکید کرده که “او نگران سفر کردن خود نیست اما کریم خان(دادستان دیوان بین المللی دادگستری)، باید باشد”. موضوعی که نشان می دهد جنایتکاری نظیر نتانیاهو عملا ظاهرسازی های رایج را که صهیونیست ها سال هاست با تکیه بر اهرم های سیاسی و تبلیغاتی به آن متوسل شده و می شوند را کنار گذاشته و به صراحت از ماهیت جنایتکارانه سیاست های خود و رژیمش رونمایی کرده و خبر می دهد.

موضع گیری اخیر نتانیاهو و جدیت دادستان دیوان بین المللی دادگستری برای صدور حکم بازداشت بین‌المللی نتانیاهو و گالانت نشان می دهد که صهیونیست ها به آخر خط رسیده اند. به طور خلاصه، نتانیاهو به خوبی می داند که طرح تهدید صریح علیه یک مقام قضایی بین المللی تا چه اندازه برای خود وی و رژیم تحت امرش پرهزینه است با این حال، دست زدن به این اقدام نشان از دست های خالی آن ها دارد.

پیش از این، وزیر خارجه آفریقای جنوبی نیز در چندین نوبت تاکید کرده بود که در پی شکایت دولت کشورش از رژیم اشغالگر قدس به دیوان بین المللی دادگستری به دلیل ارتکاب به جنایت علیه بشریت و نسل کشی در نوار غزه، تهدیدات جانی از سوی صهیونیست ها و حامیان این رژیم علیه وی به شدت افزایش یافته است. معادلاتی که از موقعیت به شدت سُست و ضعیف رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

دیگر اینکه اراده جدی دادستان دیوان بین المللی دادگستری در مورد ضروری بودن صدور حکم بازداشت بین‌المللی نتانیاهو و در عین حال، تشدید کنشگری های فعال برخی دولت های غربی علیه رژیم اشغالگر قدس نشان می‌دهد که جهان صبر خود را در برابر صهیونیست ها از دست داده و دیگر حتی متحدان غربی اسرائیل نیز حاضر به همراهی با این رژیم در اعمال جنایت علیه مردم غزه نیستند.

به بیان ساده تر، خودِ این دسته از رژیم های سیاسی نیز از وسعت و گستره روحیه جنایتکارانه رژیم اشغالگر قدس و اقدامات آن در نوار غزه و دیگر کشورهای منطقه، به ستوه آمده اند و به هر شکل ممکن سعی دارند راه خود را از این موجودیت غیرانسانی جدا کنند.